Actueel Nieuws

000VajraAssembly Cover

09-06-2024

Op de vollemaansdag van Saga Dawa, 23 mei 2024, kwamen meer dan 200 beoefenaars uit Europa voor het tweede opeenvolgende jaar in Tsjechië samen om leringen en transmissies te ontvangen van Minling Jetsün Khandro Rinpoche.

09-06-2024

We zijn zeer verheugd om de officiële oprichting aan te kondigen van de volgende Mindrolling dharmacentra en studiegroepen in Europa en Noord-Amerika onder de spirituele leiding van Minling Jetsün Khandro Rinpoche, opgericht om de dharmastudie en -beoefening van de wereldwijde Mindrolling sangha te ondersteunen.

02-03-2024

Hare Eminentie Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche geeft op 12 Juni 2024 onderricht in Amsterdam.
Het thema van Rinpoche’s teaching zal zijn: “Living Dharma: Making our spiritual practice genuine and personal.”

13-02-2024

De derde dag van de eerste maand van dit Jaar van de Houten Draak (12 februari 2024) markeerde het 16e jubileum van de parinirvana van Kyabje Minling Trichen. Dit jaar was de jaarlijkse parinirvanadag bijzonder gunstig aangezien op deze dag de Draku van Kyabje Minling Trichen in de hoofdschrijnruimte van Mindrolling werd geinstalleerd.

09-02-2024

Losarboodschap voor het jaar van de Hout Draak van Minling Jetsün Khandro Rinpoche

01-01-2024

Moge het nieuwe jaar een gelegenheid zijn voor alle beoefenaars om het komende jaar met een frisse blik tegemoet te treden en dieper te reflecteren op alle prachtige inherente kwaliteiten die in onszelf aanwezig zijn.

08-09-2023

Op vrijdag 19 augustus 2023 werd de verjaardag van Minling Jetsün Khandro Rinpoche met veel vreugde gevierd door de wereldwijde Mindrolling International sangha. De hele sangha deed oprechte gebeden en aspiraties voor Rinpoche’s lange leven en de voortzetting van haar Dharma-activiteiten.

01-08-2023

Op 28 juli 2023 vierde de Mindrolling sangha met veel vreugde de negende verjaardag van Minling Dungse Jigdral Garwang Dhondrub Wangyal Rinpoche. Mindrolling sanghas van over de hele wereld brachten gebeden en goede wensen voor de voortdurende aanwezigheid en lange levens van Dungse Rinpoche en zijn oudere zus, Jetsün Thinley Paldon Rinpoche, op deze gunstige dag.

21-07-2023

Van over heel de wereld kwamen in Tsjechië dharma-studenten bijeen voor de allereerste Vajra Assembly om teachings en transmissies te ontvangen van H.E. Minling Jetsun Khandro Rinpoche. De eerste Vajra Assembly werd gevolgd door de derde Mahasangha Drubchö, en door evenementen ter viering van het bijeenkomen van de sangha van Mindrolling International.