Jetsün Dechen Paldron

Mindrolling Jetsün Dechen Paldron werd geboren in Kalimpong, India, als dochter van Kyabje Mindrolling Trichen en Mindrolling Sangyum Kushog. In nauwe samenwerking met haar oudere zus, Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche, coördineert zij de activiteiten van de Dharmashri Groep.

Jetsün Dechen Paldron heeft, een prestatie van historische betekenis, de eerste westerse vertalingen gerealiseerd, in het Engels, van grote terma teksten van haar voorouder, Chögyal Terdag Lingpa. De sangha van Mindrolling International heeft het grote geluk gehad om deze buitengewone sadhana liturgieën elk jaar te kunnen beoefenen, en om instructies te mogen ontvangen van Jetsunla met betrekking tot de rituele aspecten van elk van deze liturgieën.

In 2012 en 2014, werden Jetsün Dechen Paldron en haar echtgenoot, Kunda Britton Bosarge, ouders van respectievelijk Jetsün Gautami Thrinley Chödron en Dungse Jigdral Garwang Dondrub Wangyal Rinpoche – de eerste telgen van de 13e generatie van Mindrolling. Naast alle verantwoordelijkheden die het opvoeden van twee kleine kinderen met zich meebrengt, blijft Jetsünla een rigoureus werkschema aanhouden om onder andere de activiteiten voor Dharmashri en voor de Mindrolling-lijn te leiden.

Elk jaar verdeelt Jetsünla haar tijd tussen Mindrolling klooster en Mindrolling Lotus Garden.