Mindrolling Charitable Society

Mindrolling Charitable Society (MCS) is een non-profit organisatie onder leiding van H.E. Mindrolling Jetsun Khandro Rinpoche die zich richt op het verbeteren van de levensomstandigheden van bevolkingsgroepen in India, Tibet en andere gebieden in de Himalaya. MCS stimuleert ook de groei en bloei van de boeddhadharma door o.a. het sponsoren van empowerments voor duizenden fortuinlijke beoefenaars over de hele wereld.

Mindrolling Charitable Society is een voortzetting van de instructies en visie van Rinpoche’s vader, Kyabje Mindrolling Trichen, die het cruciaal vond voor beoefenaars om het immense belang van het aangaan van handelingen van verdienste en deugd te begrijpen en niet alleen een intellectuele benadering van de dharma aan te nemen.

De activiteiten van Mindrolling Charitable Society zijn gebaseerd op deze idealen en zijn er dus niet alleen maar op gericht om degenen die op verschillende manieren hulp ontvangen ten goede te komen, maar ook om hen die de paramita van vrijgevigheid kunnen beoefenen door bij te dragen aan deze verschillende projecten een nog grotere basis van verdienste te verschaffen.

“Het is essentieel dat beoefenaars de Dharma niet simpelweg intellectueel benaderen, maar dat ze het immense belang begrijpen van het verrichten van verdienstelijke en deugdzame handelingen. Elke beoefenaar wordt aangemoedigd om te onderzoeken of de Dharma-visie aanwezig is in elke activiteit en elk gedrag van zijn of haar dagelijks leven.”  Kyabje Mindrolling Trichen

Doneren

Wil je bijdragen? Dit kun je doen via de Nederlandse ANBI stichting Stichting Mindrolling International Nederland:

Activiteiten

Bekijk het meest recente activiteitenverslag van MCS hier.

Meer informatie

Lees meer over Mindrolling Charitable Society, haar doelstellingen en activiteiten, en haar vele projecten op de website van Mindrolling International: