Mindrolling History Project

De Dharmashri Foundation, opgericht door Minling Jetsün Khandro Rinpoche en Minling Jetsün Dechen Paldrön, is gewijd aan het conserveren van de meest diepzinnige leringen van de Nyingma School van het Tibetaans Boeddhisme. Minling Jetsün Dechen Paldrön en de vrijwillige staf van Dharmashri hebben veel verschillende projecten ondernomen om de leringen en de geschiedenis van de Boeddhadharma te behouden. Een van deze projecten is het Mindrolling History Project. Dit project is met veel zorg en nauwkeurigheid aangegaan opdat studenten de overdrachtslijn van grote meesters, die van generatie op generatie de diepzinnige dharma beoefend en bewaard hebben, beter mogen begrijpen en waarderen.

Beginnend bij de grote Nyö lijn van Tibet, tot aan de oprichting van het Mindrolling klooster en de daaropvolgende meesters die de eenvoud en het vertrouwen belichaamden van een leven van authentieke dharma – de geschiedenis van Mindrolling is een teaching op zich, over het leven van echte beoefenaars die leven met het onbevreesde vertrouwen van dharma, vrij van het zelf-belang en de drukte die samsara kenmerken. Het Mindrolling History Project is te downloaden als PDF (in het Engels) op de Mindrolling International website.