Lochen Dharmashri (1654-1717)

Voorouders en geboorte

Lochen Dharmashri werd geboren in een familie (de Nyö lijn) die vele grote boeddhistische leraren heeft voortgebracht. Zijn vader, Sangdag Trinley Lhündrup, studeerde bij meer dan dertig leraren en zijn oudere broer, de eerste Mindrolling Trichen, Terdag Lingpa, was een groot meester en tertön (ontdekker van terma).

Geloften en inwijdingen

Lochen Dharmashri ontving de geloften van toevlucht en bodhichitta van zijn broer Terdag Lingpa, die zijn belangrijkste leraar was.

Op twaalfjarige leeftijd ontving Dharmashri de inwijding van Rigdzin Thugthig (Hart-essentie van de vidyadharas) van Terdag Lingpa waardoor zijn geest tot rijping kwam, en de pratimoksha en bodhicitta geloften die hij later ontving, verrezen in hem als de essentie van de discipline van de geheime mantrayana.

Toen Dharmashri vijftien was, ontving hij de monastieke novice geloften van de Vijfde Dalai Lama, van wie hij ook de volledige wijding ontving toen hij twintig was.

Hij ontving later de zuivere overdrachtslijn van de Neder-Tibetaanse Vinaya van de Nyingma, de instructie van de Dalai Lama vervullend. Dit was de Vinaya-overdrachtslijn uit Kham, die de vervolging van de boeddhadharma onder het bewind van koning Langdharma had overleefd; Dharmashri werd een groot bewaarder van deze traditie en propageerde de uitleg en beoefening ervan wijd en zijd. Hij en zijn oudere broer, Terdag Lingpa, zochten beiden de grote doctrinehouders van die tijd op en ontvingen talloze transmissies over ontelbare onderwerpen.

De grote geleerde

Lochen Dharmashri werd vooral bekend als een groot geleerde van zijn tijd. De diepte en breedte van zijn kennis waren werkelijk indrukwekkend. Onder de onderwerpen die hij beheerste, bevonden zich ceremonie en ritueel, Indiase en Chinese astrologie en divinatie, liturgische gezangen en dansen van de Nyingma, Vinaya, Abhidharma en Prajnaparamita tradities, en de complete collecties van tantra’s van de Nyingma traditie. Daarnaast had hij ook een perfecte beheersing van alle aspecten van de taalkunde, waaronder grammatica, proza en poëzie.

Geschriften en commentaren

Lochen Dharmashri is de auteur van een van de meest beroemde verhandelingen van de Nyingma School, de Lochen Kabum. Deze vierentwintig delen van zijn verzamelde werken beginnen met zijn unieke geschriften over de intentionele betekenis van de Soetra die alle Intenties verzamelt (Dupa mdo) en het Magische net (Gyutrul Drawa), in de vorm van grote commentariële uiteenzettingen. Zijn commentaren op de Guhyagarbha Tantra – de Sangdag Gongyen en de Sangdag Shelung – zijn beroemd om hun helderheid en eloquentie.

Onderricht

Zijn activiteiten als leraar waren ook onvoorstelbaar uitgebreid. Er wordt gezegd dat Lochen Dharmashri alle onderwerpen onderwees en talloze inwijdingen, transmissies en mondelinge instructies gaf, die hij zelf maar liefst drie of vier keer had bestudeerd.  Hij verleende volledige wijding aan ongeveer vijfhonderd monniken en vanaf zijn achtenveertigste tot zijn vierenzestigste onderwees hij onafgebroken de Guhyagarbha Tantra aan ongeveer zestig studenten.

De dood van Lochen Dharmashri

In 1717 vielen de Dzungar Mongolen Tibet binnen en begonnen kloosters te vernietigen. Gelegen in Centraal Tibet, was Mindrolling een gemakkelijk doelwit van deze en andere invasies en werd brutaal aangevallen. Lochen Dharmashri was een van de velen die op die dag werden gedood.