Kyabje Mindrolling Trichen Gyurme Künzang Wangyal

De geboorte van Zijne Heiligheid

De 11de houder van de troon van Mindrolling, Trichen Gyurme Kunzang Wangyal werd geboren uit de 10de Mindrolling Trichen Gyurme Dondrub Wangyal en Yum Dawa Drolma (zijn moeder), op de achttiende dag van de eerste maanmaand van het jaar van het Ijzeren Schaap.

Onderwijs, Empowerments & Wortelgoeroe

Zijne Heiligheid ontving uitgebreid onderricht en bekrachtigingen van vele buitengewone Tibetaanse meesters. Dzongsar Khyentse Chökyi Lodro, Sechen Kongtrul de Grote, Minling Chung Rinpoche, Minling Khen Rinpoche, Sechen Rabjam Rinpoche, Dordzin Namdrol Gyatso, Dordzin Dechen Choedzin en Gelong Kunzangla zijn een aantal van de gerenommeerde meesters met wie hij studeerde. De wortelgoeroe van Zijne Heiligheid was Dzongsar Khyentse Chökyi Lodro van wie hij de kostbare instructies over de Guhyagarbhatantra en de verschillende commentaren ontving. Dzongsar Khyentse Rinpoche verklaarde dat Zijne Heiligheid in hoge mate excelleerde in het begrip en de beoefening van deze kostbare leringen, en instrueerde hem om het in de toekomst elf keer te onderrichten aan fortuinlijke en waardige studenten.

Retraites, schrijven, en terma-ontdekkingen

Na vele jaren te hebben gestudeerd bij grote Tibetaanse boeddhistische meesters, bracht Rinpoche meer dan 14 jaar door in retraites, waar hij vele beoefeningen volbracht. Temidden van wonderbaarlijke tekenen schreef hij vele leringen en ontdekte hij de terma van Jigten Wangchuk Pema Garwang, de Grote Meedogende.

1959: Ontsnapping uit Tibet

Het parinirvana van de 10de Mindrolling Trichen vond plaats toen Rinpoche nog maar zeven jaar oud was. In de jaren die volgden zette Rinpoche zijn studie voort en begon hij zijn verantwoordelijkheden als volgende troonopvolger te vervullen. De Chinese invasie van Tibet in 1959, en de daaruit voortvloeiende omstandigheden, verhinderden zijn officiële troonsbestijging. Op verzoek van zijn sangha en familieleden ontsnapte Zijne Heiligheid Mindrolling Trichen op 29-jarige leeftijd uit Tibet.

Rinpoche verbleef enige tijd in Bhutan en reisde daarna door naar India. Daar ontmoette en woonde hij samen met de grote meester Zijne Heiligheid Dudjom Rinpoche, die bevriend was geweest met de 10de Mindrolling Trichen.

De intronisatie van de 11de Mindrolling Trichen

In 1962 verrichtten Zijne Heiligheid Dudjom Rinpoche en Zijne Heiligheid Dilgo Khyentse Rinpoche, in aanwezigheid van vele gerenommeerde leraren en hoogwaardigheidsbekleders, de formele intronisatieceremonie uit van Zijne Heiligheid als de 11de Mindrolling Trichen, in het Zangdok Palri klooster in Kalimpong. In Kalimpong, speelde Rinpoche, in nauwe samenwerking met Z.H. Dudjom Rinpoche, Z.H. de 16de Karmapa, Z.H. Dilgo Khyentse Rinpoche en anderen, een actieve rol in het vestigen van de Dharma in India. Hij organiseerde vele grote bijeenkomsten, initiaties en leringen.

Oprichting van het Mindrollingklooster in India

In 1976 verhuisde Rinpoche naar Dehra Dun, India en nam zijn plaats in als hoofd van het Mindrolling klooster in ballingschap, waar hij verder ging met het helpen van voelende wezens door het wiel van Dharma te draaien. Zijn aanwezigheid in de wereld heeft anderen geïnspireerd om het onzelfzuchtige en meedogende zuivere pad te blijven volgen. Zijn inspanningen concentreerden zich vooral op het uitdragen van de visie en het advies van de grote Dharmakoning Chögyal Terdag Lingpa, om de zuiverheid van de leer te waarborgen en samaya te behouden.

Binnen de Tibetaanse gemeenschap staat Zijne Heiligheid de 11de Mindrolling Trichen bekend als emanatie van Padmasambhava; in de gehele boeddhistische wereld wordt hij geëerd en gerespecteerd als een grote Mahasiddha en een van de grote verwezenlijkte meesters van deze eeuw.

Trichen Dorje Chang, zoals hij bij velen bekend is, leefde met zijn familie en de Mindrolling Sangha in Dehra Dun tot aan zijn parinirvana.

Het Parinirvana van Zijne Heiligheid

Om zeven uur ‘s avonds op de derde dag van de eerste maand van Wonderen, in het jaar van de Aarde Muis (9 februari 2008) staarde Zijne Heiligheid de 11de Mindrolling Trichen Rinpoche, zonder het minste teken van ongemak, met zijn gezicht stralender dan ooit, en met een serene glimlach, liefdevol naar allen om hem heen. Toen, met een serene uitdrukking op zijn gezicht, voltooide Kyabje Mindrolling Trichen Gyurme Kunzang Wangyal de laatste activiteit, het overdragen van zijn verlichte intentie naar een ander rijk, teneinde de geest van hen die getemd moeten worden naar de dharma te keren.